Bracia i Siostry w Chrystusie,

Od kilku lat słyszymy wezwanie Ojca Świętego Franciszka, by nasze wspólnoty przeszły od działań wyłącznie konserwujących na rzecz działalności misyjnej. Papież nieustannie przypomina, że nie można być uczniem Jezusa Chrystusa, nie będąc jednocześnie misjonarzem, czyli świadkiem Dobrej Nowiny w swoim środowisku. Wezwania te powracają szczególnie w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, a także w związku z obchodami 1050. rocznicy Chrztu naszej Ojczyzny, zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży i wizyty Piotra Naszych Czasów w Polsce.

Na pewno nasz udział w tych wydarzeniach będzie doskonałą okazją do pogłębienia własnej wiary oraz świadomości, iż jesteśmy częścią ogromnej wspólnoty uczniów – misjonarzy Jezusa Chrystusa. To także szansa, by rozpocząć działalność iście misyjną, zapraszając do udziału w nich osoby, z którymi na co dzień się spotykamy lub obok których żyjemy.

W ten klimat wpisuje się również 36. Piesza Pielgrzymka z Wrocławia na Jasną Górę, która wyruszy 2. sierpnia o godz. 6.00 z naszej katedry i po 8 dniach wędrówki dotrze do duchowej stolicy Polski. Właśnie podczas pielgrzymowania można rozpoznać Lud Boży w drodze oraz przeżywać radość z bycia wtopionym w grono wielu braci i sióstr idących razem do Boga, który na nas czeka. Już sama decyzja wyruszenia w drogę jest wyznaniem wiary, a modlitwa zanoszona podczas wędrówki najlepszym językiem serca, które uznało, że nie jest samowystarczalne. Potrzebuje Boga i potrzebuje innych ludzi.

Zachęcam was i zapraszam do udziału w tegorocznych rekolekcjach w drodze. Szczególnie dziękuję kapłanom oraz rzeszom ludzi świeckich, członkom różnych wspólnot parafialnych, zaangażowanym w ruch pielgrzymkowy w naszej diecezji. Oby was – ambasadorów tego wspaniałego dzieła jakim jest pielgrzymka, a jednocześnie misjonarzy Jezusa było jak najwięcej. Tych zaś, którym stan zdrowia, brak sił, wiek, służba potrzebującym czy brak urlopu nie pozwolą wędrować fizycznie, zapraszam do pielgrzymowania w grupie uczestników duchowych.

Mamy się o co modlić i za co dziękować, o co prosić i za co przepraszać. Jak zawsze, pielgrzymka obok intencji osobistych poniesie do Tronu Matki także intencje naszego Kościoła Wrocławskiego. Pątnicy będą modlić się m.in. za wszystkie rodziny naszej diecezji, za ludzi młodych. Nie zapomną również o seniorach, którzy, być może – gdyby stan zdrowia im pozwolił – wybrali się z pieszo na Jasną Górę.

Niezbędne informacje nt. pielgrzymki przekażą zainteresowanym duszpasterze. Zachęcam też do śledzenia strony internetowej pielgrzymki oraz do mediów diecezjalnych. 

Niech nasza Matka i Królowa Polski, Maryja, już dziś błogosławi organizatorom pielgrzymki, a wszystkim uprosi obfite owoce sierpniowych rekolekcji w drodze na pątniczym szlaku z Wrocławia do Jasnej Góry Zwycięstwa w Częstochowie.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Józef Kupny

Arcybiskup Metropolita Wrocławski