• Ksiądz Mirosław Porucznik, salezjanin

  • Ksiądz Piotr Duda